tirsdag 29. mai 2012

Plansilo og beleggnings-steinSå snart utesiloen er fôra opp, skal bonden støypa to nye plansiloar langs hønshuset. Heile dette området har alltid vore eit sorpehol, sjølv om det er grusa opp fleire gonger og godt drenert. Difor skal me også leggja beleggnings-stein på heile området mellom fjoset, hønshuset og plansiloane. Dette er industristein som skal tåla bruken av store maskinar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar