søndag 25. september 2011

Nytt fôrbrettI det gamle fjoset er fôrbrettet utslete, og me skal leggja fliser som gjer det enklare å halda det reint. Dette gjer me no, medan fjoset står tomt, når dyra er ute på beite. Gerardas ser itte reiå- maskin til å reia betong i.

MorrFør helga behandla me fjoslopte - romet over fjoset, løå mot morr - eit lite insekt som lever i trematerial.I jærsk klima, med milde vintrar, gjer larven stor skade. Det kosta, men firmaet gjer tjue års garanti!

søndag 18. september 2011

Slått


Slått - sjølve arbeidet med å slå av graset. Det har vore ein unormal fuktig sommar og haust dette året. I helga var det to dagar med opphaldsvêr slik at me fekk teke noko av tredjeslåtten - normalt tek me fire slåtter.

Sødeple


På Jæren seier me sødeple, ordet eple brukar me om potet. 
Me er så heldige å ha fleire epletre i hagen.