søndag 25. september 2011

Nytt fôrbrettI det gamle fjoset er fôrbrettet utslete, og me skal leggja fliser som gjer det enklare å halda det reint. Dette gjer me no, medan fjoset står tomt, når dyra er ute på beite. Gerardas ser itte reiå- maskin til å reia betong i.

1 kommentar: